www.osu.cz  sp  pdf.osu.cz/kik
INPOG
Úvod Statut Programový výbor Přihlášení prací Registrace Program Organizační pokyny Výsledky Galerie Kontakt 

Logo

Zveme Vás na

7. Česko-Slovenskou studentskou vědeckou konferenci v didaktice informatiky

Česko- Slovenská studentská vědecká konference v didaktice informatiky je příležitostí pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů pro prezentaci vlastních vědeckých a dalších odborných prací v oblasti výuky informatiky a informační výchovy. Cílem prezentovaných prací by mělo být zkvalitnění výuky informatiky a informační výchovy a případně dalších předmětů na všech stupních škol integrací moderních digitálních technologií.

Konference se zúčastní autoři nejlepších studentských vědeckých prací z českých a slovenských vysokých škol.

Termín konání
hr

19. června 2019

Místo
hr

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Témata konference
hr

  • Teorie výuky informatiky nebo informační výchovy
  • Návrh a ověření metodiky výuky informatiky a informační výchovy na všech stupních škol
  • Realizace výzkumu v oblasti didaktiky informatiky a informační výchovy
  • Integrace ICT do výuky jednotlivých předmětů na všech stupních škol
  • Tvorba pedagogického softwaru.
  • Tvorba elektronických výukových pomůcek a počítačem podporovaná výuka

Soutěžní práce budou prezentovány před odbornou porotou. Délka prezentace 15 minut.

Nejlepší práce vybrané odbornou porotou v jednotlivých sekcích budou odměněny.

Další důležité termíny
hr

1. dubna 2019 Vyhlášení Sedmé SVK-2019
do 12. května 2019 Registrace
do 15. května 2019 Přihlášení prací
18. června 2019 Příchod účastníků ze vzdálenějších míst
19. června 2019 Konání studentské vědecké konference

Sekce
hr

S1 Výzkumné práce
S2 Metodické práce
S3 Pedagogický software

Všichni účastníci vyplní registrační formulář, aby si rezervovali ubytování a stravu v průběhu konference.

Pokyny pro účastníky soutěže najdete v části Přihlášení prací.

Případné dotazy zasílejte kontakt Tomáš Javorčík.

 


2019 | Kontakt: Tomáš Javorčík